Η θέσης της γυναίκας, η βιωσιμότητα και η ηθική στη μόδα βασικά θέματα στην ατζέντα. Μια εκδήλωση με