Υπάρχει μία κρουαζιέρα που επιτρέπει στους ταξιδιώτες της να γυρίσουν όλο τον κόσμο σε 245 ημέρες, κάνοντας στάση