Στις νότιες πλαγιές του όρους Ξηροβουνίου, ανάμεσα σε δάση και ποτάμια βρίσκεται η Σέτα, το πιο ορεινό χωρίο