Μόνο που ακούμε τη λέξη lockdown θέλουμε να πάρουμε τους δρόμους, αλλά πόσες φορές να στείλουμε sms με