Ένα άγαλμα και ένας αντεστραμένος μύθος έγιναν το σύμβολο για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης σε όλο τον κόσμο.