Είναι αλήθεια, το Halloween, όπως και τo Thanksgiving είναι δύο γιορτές που δεν τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην