Πού μπορείς να πας και πώς θα συνεχίσεις τα ταξίδια στην Covid-19 εποχή. Ο κορονοϊός έβαλε φρένο στα