Το μέρος που τόσο γρήγορα μας έκανε να ξεχάσουμε τόπο και χρόνο και να γίνουμε εραστές τους ανοίγει