Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες δραστηριοτήτων! Μία δυναμική σύμπραξη, ξεχωριστής σημασίας για την πόλη της Αθήνας, εγκαινίασαν σήμερα