Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει. Περνάει από χρονιά, σε χρονιά και θα πηγαίνει από γενιά, σε γενιά. Κάθε