Και τα χρόνια περνάνε που λέει και το γνωστό τραγούδι και η αγάπη μας για το ραδιόφωνο δεν