Όταν δεν έχει γυρίσματα για ταινίες ή για τη δική του σειρά στο Showtime, όταν δεν ζωγραφίζει και