Καταρρίπτουμε μερικούς από τους μεγαλύτερους μύθους για τα ταξίδια! Πολλά έχουν ειπωθεί για τα ταξίδια. «Ανοίγουν» το μυαλό.