Έκθεση ιαπωνικής τέχνης στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, από τις 14 Νοεμβρίου έως τις 12 Ιανουαρίου. Άγνωστες πτυχές