Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών πηγαίνει σε καμπαρέ για δέκα μέρες, από τις 21/11 έως τις 01/12. Το