Μια ιδέα που μπορεί να υιοθετηθεί και στην Ελλάδα! Είναι ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς επιχειρήσεις να βοηθούν όσους