Η εγκατάσταση σταθμού βιντεοεπικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους (τηλεδιερμηνέας) εγκαινιάστηκε στον σταθμό Μετρό του Συντάγματος!

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν σε σταθμό του Μετρό. Ο τηλεδιερμηνέας θα λειτουργεί πιλοτικά για έναν χρόνο από το Εθνικό ίδρυμα Κωφών σε χώρο που παραχωρεί η ΣΤΑΣΥ εντός του σταθμού, προκειμένου να εξυπηρετούνται τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής και αποτελεί μία πύλη επικοινωνίας τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ο σταθμός επικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους είναι ουσιαστικά ένα «tablet», το οποίο έχει ενσωματωμένη την εφαρμογή «iris» (relay service), που είναι μία εξ αποστάσεως παροχή τηλεδιερμηνείας για κωφούς και βαρήκοους και λειτουργεί σε 24ωρη βάση στο Εθνικό ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Tο άτομο με προβλήματα ακοής φτάνει στο μηχάνημα, που είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, και κάτω από το όνομα χρήστη και το συνθηματικό του πατάει το κουμπί «πάμε». Αμέσως συνδέεται με το κέντρο διερμηνείας και έχει οπτική επαφή, μέσω κάμερας, με τον διερμηνέα, στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί στη νοηματική γλώσσα και τη χειλεανάγνωση και να ζητήσει πληροφορίες.