Η κλινική Yoda και η Κατερίνα Κωστοπούλου μας ταξίδεψαν στο Μαρόκο.

Η κλινική Yoda παρέχει σύγχρονες ιατρικές διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες στις ακόλουθες ιατρικές ειδικότητες: οδοντιατρική, γενική χειρουργική, πλαστική επανορθωτική & αισθητική χειρουργική, γαστρεντερολογία και γυναικολογία.

Το ταξίδι διοργανώθηκε στα πλαίσια της ενημέρωσης που πραγματοποιεί η κλινική Yoda.

Η διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους εργαζόμενους της Yoda.

Τάνια Νικολοπούλου, Χαρά Ντάβλα
Μιχάλης Μανιάτης, Χαρά Ντάβλα
Τάνια Νικολοπούλου, Κωνσταντίνα Ρηγοπούλου

Για την επίτευξη των στόχων, η Yoda στηρίζεται :

  • στο υψηλής επιστημονικής στάθμης προσωπικό
  • στην άρτια υλικοτεχνική υποδομή της ΜΗΝ
  • στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού της
  • στην μηχανοργάνωση των λειτουργιών της
  • στην εξατομικευμένη φροντίδα του κάθε ασθενούς
  • στην αυστηρή επιλογή και αξιολόγηση των Επιστημονικών Συνεργατών
  • στην αυστηρή τήρηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας
  • στην εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
Γιώργος Πράσινος, Αναστάσης Δαφνής
Τάνια Νικολοπούλου, Γιώργος Πράσινος, Αναστάσης Δαφνής, Κωνσταντίνα Ρηγοπούλου, Κατερίνα Κωστοπούλου, Μιχάλης Μανιάτης, Χαρά Ντάβλα